Bli medlem

Vi oppfordrer alle som har Misjonskirken Follow som sitt fellesskap, til å bli medlemmer i menigheten. Man trenger ikke være medlem for å delta på noe av det som skjer her, men vi mener medlemskap er viktig for eierskap og tilhørighet.

To typer medlemsskap:

Medlem i menighet:

Dette er medlemsskapet i den demokratiske foreningen Misjonskirken Follow. Du blir medlem basert på egen innmelding og på "egen tro og bekjennelse". 

I menighetenes statutter er de tre kriteriene for medlemskap i menigheten beskrevet. Menigheten er åpen for mennesker:

  • som tror på Jesus
  • som ønsker å leve etter Guds ord
  • som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

Når man blir tatt opp som medlem i menigheten, skjer normalt mottagelsen/bekreftelsen i en enkel og avslappet seremoni i en av våre gudstjenester. Et av Misjonskirkens særpreg, er at en også kan være medlem av et annet trossamfunn (f.eks Den Norske Kirke) og likevel være menighetsmedlem. 

Medlem i trossamfunnet:

Dette er medlemsskapet i trossamfunnet vår menighet tilhører, Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet). Det er vanlig at man melder seg inn i trossamfunnet når man er aktiv og medlem i en Misjonskirke, men det er ikke et krav. Det er dette medlemsskapet som gjør at menigheten får økonomisk tilskudd fra stat/kommune (refusjon av kirkeskatt). Det er ingen kriterier for medlemsskap i trossamfunnet, og det er vanlig at barna blir skrevet inn i trosamfunnet ved barnevelsigne/dåp.

Dersom du vil melde deg inn i trosamfunnet, kan du ikke stå registrert i annet trossamfunn. Utmelding av for eksempel Den Norske Kirke, gjøres digitalt via deres nettsider

Kontakt oss

Misjonskirken Follow
Marensvei 11
1415 Oppegård

 

Kontonummer:
3000.23.61708

Org. nr. 920.641.040Powered by Cornerstone