Om oss

Misjonskirken Follow består av mennesker som ønsker å følge Jesus og gjøre han kjent. Vi ønsker at medlemmene våre skal få modnes til en bevisst og selvstendig tro på Jesus. Vi ønsker å utruste medlemmene våre til å fortelle andre om Jesus gjennom hva de sier og gjør.

Vi samles til gudstjeneste i Gymsalen på Østli skole på Myrvoll i Oppegård to ganger i måneden. Kirkekafeene har vi i Østlikollen. I tillegg har vi Pulsgrupper (småfellesskap) i hjemmene, søndagsskole for barna, tweensgruppe og ungdomsgruppe.

Vi ønsker å være et fellesskap for alle som er interessert i de kristne verdiene og ønsker å finne ut mer om hva Jesus kan bety i hverdagen. Mange mennesker har av ulike årsaker distansert seg fra kirken og det den står for. Vi ønsker å være et sted du kan komme med din tvil, undring og lengsel. Et sted hvor medmenneskelig nestekjærlighet og gode relasjoner er i fokus.

 

Jesus

Vi tror at den Gud som mennesker til alle tider har lett etter, har vist oss hvem han virkelig er gjennom Jesus Kristus. Jesus er en historisk person. Samtidig er han Guds sønn, sendt for å vise hvem Gud er og hvor høyt Gud elsker alle mennesker.

Jesus tok et oppgjør med forestillingen om at vi mennesker kan kvalifiserer oss til Gud gjennom gode gjerninger. Den viktigste begivenheten i den kristne tro skjedde da Jesus vant over døden og stod opp igjen. Dette gir oss alle håp om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden og at Guds gode vilje er at vi alle skal ta imot troen på Jesus Kristus og dermed få evig liv. Dette er en gave fra Gud, ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Det eneste vi må gjøre er å tro på Jesus og ta imot denne gaven fra Gud.

Jesus er full av tålmodighet, godhet og nåde, samtidig utfordrer han oss tydelig til å snu oss vekk fra det destruktive i livet og til å leve ut det store, gode potensiale som ligger i hvert eneste menneske.

 

Disippelskap

En person som tror på Jesus, ønsker å følge han og bli mer lik han kalles en disippel. Da Jesus levde på jorden hadde han 12 nære disipler. Disse brukte mye tid sammen med Jesus, opplevde hva han sa og hva han gjorde.

Før Jesus dro opp til himmelen sa han til disiplene sine: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus evangeliet kapittel 28).

Vi i Follow ønsker å ta denne utfordringen, «å gjøre alle folkeslag til disipler». Vi gjør dette ved å selv førsøke å følge etter Jesus og ha han som inspirasjonskilde for hvordan man lever og behandler andre mennesker. Vi tror også vi «skal gjøre disipler» ved å leve tett på andre mennesker og vise med livene våre hvordan man følger etter Jesus. Vi ønsker å vise andre at det er godt å ha Jesus som forbilde og at man blir bedre kjent med han ved å lese i bibelen og be til Gud.

 

Raus, relevant og rotfestet

RAUS – Gud er raus, derfor ønsker vi også å være det. Vi ønsker å være et fellesskap som preges av omsorg, gjestfrihet og inkludering. Derfor prøver vi å stille opp for hverandre når noen trenger det.

RELEVANT – Vi tror at Guds ord om frelse for alle mennesker er relevant. Det er viktig at dette også oppleves relevant for dem vi møter. Evangeliet handler om at vi kan få hjelp til å bli satt fri fra det som binder oss. Vi ser at mange mennesker i dag blant annet er bundet av bekymringer, usunne relasjoner, opplevelser fra fortiden og avhengigheter. Vi tror derfor at Jesus og budskapet om at vi kan leve i frihet er relevant for alle mennesker også i dagens Norge.

ROTFESTET – Vi tror at Gud, som har skapt oss, er den beste til å gi oss gode retningslinjer for hvordan vi bør leve livene våre. Disse retningslinjene tror vi Gud har lagt ned i Bibelen. Derfor er det viktig for oss å kunne det som står i Bibelen. Vi ønsker å være rotfestet i Bibelen. Vi tror dette er et godt utgangspunkt for sunne, gode relasjoner og et godt liv. 

 

Hva kjennetegner Misjonskirken Follow?

GODHET – Vi ønsker å være som Jesus ved å gjøre godt mot andre, ref. bl.a. Apg 10, 38. 

GJESTFRIHET – Vi tror de viktige møtene med mennesker skjer i hjemmene, ved et felles måltid med gode samtaler. Derfor er gjesfrihet viktig for oss i Misjonskirken Follow.

 

Verdier, historie og tilhørighet

Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære. Menigheten bygger på den apostoliske trosbekjennelse. Innen menigheten har vi samvittighetsfrihet med hensyn til dåp og nattverd.

Misjonskirken Follow ble plantet av Misjonskirken Oslo Syd i 2013. Fra februar 2018 har Misjonskirken Follow vært en selvstendig menighet tilknyttet Misjonskirken Norge.

 

Talearkiv: 

https://open.spotify.com/show/6xyU2e835GVDI7ralXbxEy?si=5aab9614bb0640b7

https://www.podbean.com/podcast-detail/hp2qq-2e36a5/Misjonskirken-Follow-Podcast

 

Lederskapet i menigheten

Pastor: Håkon Ruud Kringstad, Mobil 412 09 789, haakon@follow.no

Styreleder: Alf-Inge Wilberg, mobil 922 83 263, alfinge@follow.no

Nestleder: Anne-Brith Vegge Arlt

Styremedlem: Espen Øvergaard

Styremedlem: Vivian Boodhun
Styremedlem: Hilde R. Straume
 

 

Ansatte

Pastor: Håkon Ruud Kringstad, Mobil 412 09 789, haakon@follow.no
Oliver Gamborg-Nielsen, søndagsskolelærer
 

 

Østlikollen

Østlikollen er et grendehus som ligger ved Østli skole i Oppegård kommune. Misjonskirken Follow drifter i dag Østlikollen. Her har vi en del av samlingene våre og Østlikollen er Nordre Greverud Vels grendehus. Østlikollen har vært klubbhuset til Myrvoll idrettslag. Ønsker du å leie Østlikollen henviser vi deg til hjemmesiden www.ostlikollen.no.

Kontakt oss

Misjonskirken Follow
Marensvei 11
1415 Oppegård

 

Kontonummer:
3000.23.61708

Org. nr. 920.641.040Powered by Cornerstone